Projektledning

Från vår erfarenhet av såväl bostadsförvaltning som bostadsprojekt har vi under åren genomfört en rad framgångsrika ROT-projekt (reparation, ombyggnad och tillbyggnad). Vi projektleder årligen ett stort antal stambytes- och takbytesprojekt och har även hanterat åtskilliga projekt inom relining, dräneringar, fuktutredningar, dörrbyten, gårdsmiljö, vindsbyggnationer, fönsterbyten samt fönster- och fasadrenoveringar. Eftersom dessa processer oftast involverar ett stort antal boende i fastigheterna, avsätter vi alltid en extra resurs för att på ett smidigt och korrekt vis hantera information, frågeställningar och planering.