Om oss

Bredablick Fastighetspartner erbjuder kvalificerade projektledartjänster och bistår våra beställare i projektens samtliga stadier – från start till färdigställande. Inom Bredablick Fastighetspartner jobbar bygg- och civilingenjörer med erfarenhet från konsult- och entreprenadleden inom bygg, anläggning- och VVS branschen. Oavsett i vilken omfattning vi anlitas deltar vi i hela processen, ofta dessutom längre än så. Gemensamt sätter vi upp ramarna.

Vi finns idag representerade i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm.

Bredablick Fastighetspartner arbetar integrerat med övriga bolag i Bredablickgruppen. Genom ett nära samarbete kan vi erbjuda kompletterande tjänster inom förvaltning, byggservice och facility management.

Hantering av personuppgifter.